Vyhľadávanie

Betón C25/30

BS-130
Hlavní obrázek

Suchá cementová zmes určená na výrobu betónových dielov, na betonárske práce aj s použitím armovacích výstuží, vrátane betónových poterov.


Technické parametre

Specifikace

Veľkosť balenia 48 pyt
Spotreba 20 kg/m²
Pevnosť v tlaku 30 N/mm²
Odporúčaná hrúbka vrstvy 10
Pevnosť v tlaku min. 45 N/mm²
Spotreba 18,5-56,4 ks/m2
Hmotnosť 25 kg
Hmotnosť balenia 1200 kg
Zrnitosť 4
Doporučená hrúbka vrstvy 10-30 mm
Pevnosť v tahu pri ohybe min. 5 N/mm²
Zrnitosť 4 mm

Vyhľadajte najbližšieho regionálneho manažéra na 3 kliky!

Regionálni manažéri KM Beta pôsobia po celej Slovenskej republike. Vyhľadajte toho najbližšieho k vám.

    Cenník na stiahnutie

    Cenník SK 2022 PDF 1.38 MB