Vyhľadávanie

Naša spoločnosť realizuje projekt s názvom „Inovácia strešnej betónovej škridly“, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005593, ktorý je predložený na spolufinancovanie z Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť, teda zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu ČR.

Projekt rieši nákup nových technológií na výrobu inovovanej povrchovej úpravy betónovej strešnej krytiny tak, aby bol zachovaný jednotný odtieň, zvýšila sa hladkosť povrchu a minimalizovala sa jeho degradácia s časom, obmedzilo sa zachytávanie prachových častí na povrchu a tvorba machu.

Cieľom projektu je zaobstaranie technologického vybavenia, ktoré je nevyhnutné pre začatie výroby novej generácie strešných škridiel inovatívnou metódou, a tým nielen zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a posilnenie jej postavenia na trhu, ale najmä uspokojenie potrieb koncových zákazníkov.