Vyhľadávanie
Akustické bloky Sendwix? Ticho v štandardnej výbave
Dátum publikovania
Sdílení

Aká je najľahšia cesta k tichu? Zvoľte tú najťažšiu možnosť. Bloky Sendwix majú vďaka svojej vysokej objemovej hmotnosti akustickú pohodu v štandardnej výbave. Už stena široká 240 milimetrov s rezervou prekračuje aktuálnu normu, robustný základ sa navyše vie vysporiadať aj s prípadnými chybami počas realizácie. Vápennopieskový systém Sendwix má ticho vo svojej DNA.

Vápno, piesok, voda? Výsledkom môžu byť bloky Sendwix. Ten s dodatkom AKU v názve má šírku 240 milimetrov a pri správnej realizácii má parameter vzduchovej nepriezvučnosti 57 decibelov. Všetko overené akreditovaným laboratóriom. Ak sú pre vás kvalitné podmienky pre pracovnú výkonnosť, sústredenie, odpočinok alebo spánok dôležité, postavte si základ pre akustickú pohodu z blokov Sendwix.

 

 

 

 

O čom sa vlastne bavíme?

Zvuková nepriezvučnosť je najdôležitejší akustický parameter stavebného materiálu. Možno ho stanoviť výpočtom, presvedčivejšie je ale preukázateľné meranie v laboratóriu. A ako to vyzerá? „Bavíme sa o hluku šírenom vzduchom. Na jednej strane múru je zdroj, na druhej prijímač. Meriame, koľko vie celá konštrukcia múru z tohto zvuku pohltiť,“ popisuje princíp konateľ akreditovaného laboratória D-akustika Ing. František Dolejší. Práve tam bola stena z aku tehál Sendwix podrobená skúške.

A v reálnom prípade to môže vyzerať takto. Pre mestskú dopravu sa uvádza hodnota 70 decibelov, kamión môže vyprodukovať decibelov pokojne aj 80. Ak vzduchová nepriezvučnosť steny z materiálu Sendwix 8DF-LP-AKU je 57 decibelov, potom vo vnútri vnímame hluk s hodnotou 23 až 33 decibelov. Pre porovnanie – tieto hodnoty sa udávajú pre padanie lístia alebo šepot…

Decibel nie je meter. Ako čísla chápať?

Na definíciu intenzity zvuku sa používa jednotka decibel. Pokiaľ však chceme silu hluku porovnávať, nie je to tak jednoduché ako napríklad v prípade dĺžky a metrov. Decibel je všeobecne logaritmická pomerová jednotka. Nárast hlučnosti o 3 decibely tak v praxi znamená hluk dvojnásobný. Na lepšie pochopenie sa hladina hluku často pripodobňuje k bežným činnostiam. Šum lístia má približnú hodnotu 20 decibelov, tichý hovor 40 dB, hlasný hovor 60 dB, pneumatická zbíjačka 100 dB…


Prečo Sendwix funguje?

Všeobecne platí, že čím je materiál ťažší, tým je vzduchová nepriezvučnosť vyššia. To je základné pravidlo, fyzika. Napríklad extrudovaný polystyrén, používaný na zateplenie, napriek často rozšírenej mienke nefunguje z pohľadu akustiky takmer nijako. „Potrebujete hmotu, od ktorej sa hluk prichádzajúci zvonku odrazí,“ vysvetľuje František Dolejší. V prípade vápennopieskových blokov Sendwix je pritom objemová hmotnosť na až 2 000 kg/m3 – v porovnaní s inými bežne používanými murovacími systémami ide o hodnotu len ťažko hľadajúcu konkurenciu.

Vápennopieskové murivo

Táto skutočnosť prináša aj ďalšiu nespornú výhodu. „Keď je základná stena ťažká, lepšie sa s tým pracuje, priestor pre prípadnú chybu z pohľadu akustiky je malý. A keď k nej v priebehu realizácie stavby predsa len dôjde, následky sa ľahšie odstraňujú,“ pridáva zaujímavý postreh. Súvisí to s tým, že v praxi sa používajú pre vzduchovú nepriezvučnosť dve kategórie – laboratórne a stavebné. Prvá je daná, druhá je výslednicou toho, aký dobrý je projekt a samotná realizácia.


Nepodceniť prípravu a strážiť detaily

Projekt spracovaný, materiál na stavbu objednaný. Pokiaľ začnete hluk a boj s ním riešiť až v tomto okamihu, budete ťahať za veľmi krátky koniec povrazu. Aký je teda ten správny okamih? „Určite musíme začať už tou prvou fázou, teda výberom pozemku. Jeho umiestnenie vzhľadom k dopravnej infraštruktúre a výrobe. Všetky súvislosti musia projekt a zvolené konštrukčné riešenie reflektovať. Keď sa v týchto krokoch budete ponáhľať, môže sa to pri realizácii a následnom užívaní vypomstiť,“ upozorňuje na možné úskalia technický konzultant KM Beta Vlastimil Sova.

A na čo si dať pozor v ďalších krokoch? Všetko nájdete prehľadne v Manuáli pre stavbu.

Odporúčame

Vyhľadajte najbližšieho regionálneho manažéra na 3 kliky!

Regionálni manažéri KM Beta pôsobia po celej Slovenskej republike. Vyhľadajte toho najbližšieho k vám.

    Kalkulačky materiálu

    Využite naše kalkulačky materiálu prostredníctvom ktorých si jednoducho spočítate spotrebu daného materiálu.
    Spočítať