Vyhľadávanie
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Akumulácia tepla a chladu

Akumulácia muriva vyjadruje jeho schopnosť akumulovať teplo. Pri stenách s nízkou akumuláciou tepla dochádza pri prerušení vykurovania k veľmi rýchlemu poklesu teploty povrchu stien na vnútornej strane obytných priestorov. Čím vyššia je objemová hmotnosť materiálu, tým je aj lepšia jeho akumulačná schopnosť.


Viac informácií o akumulačnej schopnosti muriva nájdete v článku: Ako ušetriť za vykurovanie a prevádzku domu? Najlepšie je nič také neriešiť – byť „pasívny“

Akustické tehly

Tiež označované ako „aku tehly“. Eliminujú nežiaduce šírenie hluku medzi miestnosťami alebo z vonkajšieho priestoru do budov. V súvislosti s akustickou sa skloňujú pojmy Vážená laboratórna nepriezvučnosť a Vážená stavebná nepriezvučnosť. Tá prvá sa zisťuje laboratórne, neuvažuje sa s prenosom zvuku vedľajšími cestami. Kde stavebná nepriezvučnosť sa zisťuje meraním na stavbe a zahŕňa obvykle vedľajšie cesty prenosu zvuku stavbou.

Bližšie sú akustické pojmy vysvetlené vo videu nižšie:

Viac informácií o akustických tehlách nájdete v článku: „Akustické bloky Sendwix? Ticho v štandardnej výbave“

 

 

Krycia šírka

Ide o celkovú výrobnú dĺžku strešnej škridly zmenšenú o šírku vodnej drážky. Každá strešná škridla má vlastný rozmer krycej šírky. Bežne používané strešné škridly Beta majú stanovenú kryciu šírku 301 mm.

Pasívny dom

Pasívny dom je stavbou s vysokou úsporou tepelnej energie. Jedná sa o starostlivo vyprojektovanú, postavenú a odborne skontrolovanú stavbu, doplnenú úspornými technológiami, zdrojmi vykurovania a vetrania. Na stavbu tohto domu je zásadný výber správnych murovacích materiálov, predovšetkým masívneho pevného muriva, vhodná orientácia domu k svetovým stranám atď.

O prvej pasívnej základnej škole sa môžete dočítať tu.

Bližšie informácie o pasívnych domoch nájdete v článku: Aké materiály zvoliť pri stavbe pasívneho domu?

Rosný bod

Rosný bod je definovaný ako teplota, pri ktorej je vzduch maximálne nasýtený vodnými parami a už nedokáže viac vodných pár absorbovať. Inak povedané, relatívna vlhkosť vzduchu dosahuje 100% a akonáhle je táto hodnota dosiahnutá, vzduch už nie je schopný prijať viac vodnej pary a tak nastáva proces kondenzácie, kedy vodná para prechádza do kvapalného skupenstva v podobe vodných kvapiek.


Viac informácií o rosnom bode nájdete v článku: Zateplenie domu? Plní niekoľko funkcií, nepodceňte žiadnu z nich.

Sklon strechy

Tiež označované ako „uhol strechy“. Označuje sklon strešnej konštrukcie voči vodorovnej rovine. Veľkosť sklonu strechy je vyjadrená uhlom medzi vodorovnou rovinou a strešnou plochou v stupňoch (°), alebo ako stúpanie strešnej plochy od vodorovnej roviny v percentách (%).

Sendvičové murivo

Sendvičové murivo označuje ucelenú obvodovú stenovú konštrukciu zloženú z vápennopieskových blokov a zateplenia, s vynikajúcimi úžitkovými vlastnosťami a voliteľnými tepelnotechnickými parametrami. Táto konštrukcia je určená na stavbu energeticky úsporných, nízkoenergetických a pasívnych domov.

Vápennopieskové tehly

Tiež označované ako „vpc tehly, vápennopieskové bloky“. Označujú murovací prvok, ktorý v KM Beta zhotovujeme z vápna, jemnozrnného kremičitého piesku, tvrdnúci účinkom pary za vysokého tlaku v autokláve. Ide o materiál s objemovou hmotnosťou na úrovni 1 400 až 2 000 kg/m3. Pevnosťou v tlaku až 25 MPa. S vysokou objemovou hmotnosťou stúpa vysoká akumulačná schopnosť muriva a jeho vlastnosť eliminovať vonkajší hluk.


Viac informácií o vápenopieskovom murive nájdete tu.

Založenie prvého radu a návod ako správne murovať nájdete v článku: Prvý rad tehál? Úplný základ

Argumenty, prečo stavať z vápennopieskového muriva Sendwix nájdete tu.

A o jeho výhode ľahšieho vedenia zvislých rozvodov elektroinštalácie sa dočítate v článku: Elektroinštalácia bez zbytočného drážkovania? Skúste Sendwix s Éčkom