Vyhľadávanie
Čo očakávať od keramických stropov Hurdis a Miako?
Dátum publikovania
Sdílení

Keramické stropy zo stropných nosníkov a stropných vložiek Hurdis či Miako sú už takou klasikou medzi polomontovanými keramickými stropmi. V dnešnej dobe si získali opäť obľubu pre svoju presnosť, veľkú únosnosť a jednoduchosť.

Výhodou tiež je, že ich možno ukladať na nosné steny z akéhokoľvek muriva s vhodnou nosnosťou, teda ako muriva páleného (Profiblok), tak vápennopieskového (Sendwix).

Montáž stropu

Na začiatok je nutné pripomenúť, že základom úspešnej realizácie každého keramického stropu je statický výpočet a kladačský výkres, ktorý okrem statických požiadaviek zohľadňuje aj dispozičné riešenie daného objektu. Samotná montáž je vďaka stavebnicovému systému menej náročná, jednotlivé prvky sú ľahké a ukladanie nosníkov nevyžaduje zdvíhacie mechanizmy.

Ukladanie nosníkov

Montáž stropu začíname ukladaním nosníkov, a to buď priamo na posledný rad tehál nosných stien, prípadne na železobetónový vyrovnávajúci veniec. Stropné nosníky sa odporúča osadzovať na cementovú maltu. V niektorých prípadoch sa odporúča ukladať nosníky na ťažké izolačné pásy položené na nosné steny v šírke asi jednej tretiny hrúbky steny. Pri ukladaní nosníkov do definitívnej polohy si pomôžeme vložením dvoch stropných vložiek na oboch koncoch.

Podoprenie nosníkov

Nosníky je nutné ihneď po uložení na nosné murivo dôkladne podoprieť. Na podoprenie môžete použiť tesárske konštrukcie z drevených hranolov alebo aj nosné prvky systémových debnení.

Ukladanie stropných vložiek

Po podoprení nosníkov sa ukladajú stropné vložky a to na sucho bez podmaltovania. Pri ukladaní stropných vložiek sa neodporúča na ne priamo stúpať. Na tento účel je nutné položiť dosky na stropné vložky.

Betonáž

Pred betonážou keramického stropu je potrebné dôkladne celú plochu stropu navlhčiť, aby sa zabránilo prudkému úbytku vody z čerstvého betónu a bola zaručená dobrá priľnavosť. Betonáž musí prebiehať rovnomerne. Musíte preto dbať na to, aby sa veľké množstvo betónu nedostalo na jedno miesto a nedošlo tak k preťaženiu nosníkov.

Po betonáži je nutné udržovať betón v dostatočne vlhkom stave až do jeho riadneho zatvrdnutia. V zimnom období je potom nutné ho chrániť proti zamrznutiu.

Odstránenie podoprenia

Stropná konštrukcia dosahuje svoju navrhovanú únosnosť po uplynutí minimálne 28 dní od betonáže. Po vytvrdnutí získa strop nosnosť, pevnosť a tuhosť železobetónovej monolitickej dosky. Až potom môžete odstrániť podpery nosníkov. Pripomeňme si, že pri ich odstraňovaní postupujeme vždy od horného podlažia k spodnému.

Dodržanie hlavných zásad montáže keramického stropu je predpokladom jeho bezpečného a správneho fungovania, podrobnejšie informácie k montáži našich keramických stropov nájdete v technických listoch k daným výrobkom. Tie si samozrejme môže stiahnuť z našich stránok. Pokiaľ aj napriek tomu budete mať otázky, neváhajte sa na nás obrátiť, radi vám pomôžeme.

 

 

 

Odporúčame

Vyhľadajte najbližšieho regionálneho manažéra na 3 kliky!

Regionálni manažéri KM Beta pôsobia po celej Slovenskej republike. Vyhľadajte toho najbližšieho k vám.

    Kalkulačky materiálu

    Využite naše kalkulačky materiálu prostredníctvom ktorých si jednoducho spočítate spotrebu daného materiálu.
    Spočítať