Vyhľadávanie
Montáž keramických stropov? Poradíme vám, ako v žiadnom kroku nešliapnuť vedľa
Dátum publikovania
Tagy
Prvá stavebná pomoc
Sdílení

Jednoduchá montáž bez ťažkej mechanizácie. To je jedna z najväčších výhod keramických stropov známych ako systémy Miako a Hurdis. Druhým dôležitým benefitom je podpora výrobcu. Získate od nás presný výpočet potrebného materiálu, kladačský výkres a pracovný návod. Rovnako ako v každej fáze stavby ale môžu aj pri realizácii stropov nastať chyby – napríklad neznalosťou alebo nedôslednosťou. Ukážeme, ako sa im vyhnúť.

Pre správne pochopenie postupu prác je nutné vedieť, ako systémy Miako a Hurdis fungujú. Hlavný konštrukčný prvok predstavujú nosníky. Typicky ide o keramickú tvarovku s betónovým jadrom a priehradovou výstužou. Do týchto nosníkov sa ukladajú vložky Miako alebo dosky Hurdis. V oboch prípadoch ide o výplňové prvky. Sú z keramického materiálu, kvôli odľahčeniu obsahujú dutiny s vnútornými rebrami. Výsledkom je nízka hmotnosť pri zachovaní pevnosti. Plne funkčný je strop po záverečnej aplikácii monolitickej betónovej dosky.

TIP: V minulosti boli ako nosníky používané aj valcované oceľové profily, ľudovo nazývané Íčka. Do nich sa vkladali dosky Hurdis s rovným čelom. Pre stavebníkov, ktorí rekonštruujú staršie objekty, je dobrou správou, že tento typ dosky máme stále v ponuke.

Kde začína stavba stropu? Pri počítači

stropy Miako

Kladačský výkres. To je kľúčový podklad na realizáciu keramického stropu. Ukazuje rozloženie nosníkov, postup kladenia vložiek Miako alebo Hurdis, rieši aj detaily v podobe prestupov komínov alebo odvetrávania. To všetko, vrátane presného rozpisu materiálu, od nás získate automaticky. Stačí poslať projekt. Jednoduché, ale už tu môžu nastať prvé problémy. To, čo reálne v priebehu stavby vzniká, nemusí úplne presne súhlasiť s tým, čo je v projekte.

„Pred tým, ako nám podklady pošlete, odporúčame minimálne zamerať presný, už realizovaný pôdorys. Aj drobné odchýlky v rádoch centimetrov musíme zohľadniť, napríklad kvôli požadovaným dĺžkam uloženia nosníkov. Stretli sme sa aj s prípadmi, keď chyba v rozmeroch bola už v samotnom projekte. Pri navrhovaní stropu musíme poznať aj súvislosti. Napríklad zohľadniť prípadné ďalšie poschodie, predovšetkým vedenie nosných konštrukcií,“ vysvetľuje špecialista na stropné systémy KM Beta Ing. Róbert Kudláč.

STRUČNE O MATERIÁLOCH: Keramické nosníky pre systém Miako a Hurdis sú dostupné v dĺžkach 1 750 až 8 250 mm. Šírka vložiek Miako je daná predpísaným rozstupom nosníkov 625 mm, výška je buď 150 alebo 190 mm. Dosky Hurdis na uloženie do keramických nosníkov majú dĺžku 1 000 mm, variant s rovným čelom pre oceľové profily je potom kratší – 980 mm.

Máme kladačský výkres aj materiál, ideme na to

Uloženie nosníkov. To je prvý krok. Tu je nutné dodržať niekoľko pravidiel. Tým prvým je minimálna hodnota presahu. Pri keramickom nosníku je to 125 mm, v prípade oceľových Íčok potom 150 mm. „Nosníky sa najčastejšie ukladajú priamo na vyrovnané nosné murivo. V takom prípade je nutné položiť asfaltový pás, aby nedošlo k zatečeniu betónovej zálievky do tehál,“ upozorňuje na dôležitý detail Ing. Róbert Kudláč.

Veľkú pozornosť následne venujte podopreniu nosníkov - a to hneď po uložení. Pri tomto kroku je nutné niekoľkokrát merať a nič nepodceniť. Musíme totiž dosiahnuť vzopätie. Jednoducho povedané, nosníky o pár centimetrov nadvihneme – jedine tak bude strop po vytvrdnutí betónu ideálne rovný. Na to použijeme drevené hranoly a stojky. „Odporúčame nosníky vzoprieť o hodnotu 1/350. A to aj tam, kde nie je vzopätie podľa tabuľky v príručke požadované,“ podotýka Ing. Róbert Kudláč. Čo to znamená v praxi? Pokiaľ je svetlé rozpätie nosníka 3 500 milimetrov, potom ho „zdvihneme“ o 10 mm.

POZOR: Presné pravidlá pre rozmiestnenie podpier sú súčasťou technického listu. Môžete použiť provizórne drevené stĺpiky, ideálne je ale zapožičanie systémového riešenia stojok. Tiež pamätajte, že podperné stĺpiky sa odstraňujú až po úplnom vytvrdnutí betónu, teda spravidla po 28 dňoch.

Keď sú nosníky umiestnené a podopreté, nastáva čas na vkladanie vložiek alebo dosiek. Ide o relatívne jednoduchý postup, vždy uvedený v našom kladačskom výkrese. „Z dôvodu správneho vymedzenia rozstupu nosníkov sa vložky kladú najskôr na preskáčku do krajných polôh. Následne postupujeme kvôli rovnomernému zaťaženiu súbežne vo všetkých radoch,“ hovorí konzultant KM Beta Vladimír Tengler. K tomu pridáva aj praktický postreh zo stavieb. Priamo na vložky Miako ani dosky Hurdis rozhodne nešliapeme, nesmú sa poškodiť. Pre pohyb je možné použiť napríklad fošňu, ktorá zaťaženie rozloží do väčšej plochy,“ dopĺňa. Keď sa vložka alebo doska pri ukladaní poškodí, je nutná jej výmena.

stropní vložky Miako

POZOR: Stropné vložky Miako sa do nosníkov usadzujú vždy na sucho. V prípade dosiek Hurdis, ukladaných do keramických nosníkov, je možné použiť vápennocementovú murovaciu maltu hrúbky aspoň 10 mm (typové označenie malty ZM 903). Pokiaľ sa použijú oceľové profily a dosky s rovným čelom, je aplikácia maltového lôžka hrúbky 10 mm na spodnú prírubu vyžadovaná vždy.


Posledná fáza. Armovanie a betonáž


V okamihu, keď sú vložky alebo dosky rozložené v celej dĺžke medzi všetkými nosníkmi, môžeme pristúpiť k betonáži. V prípade systému Miako je možné betón v hrúbke 40, 60 alebo 80 mm aplikovať priamo na navlhčený povrch. Pri doskách Hurdis je potrebná oddeľovacia vrstva vápennej malty v hrúbke 10 mm.

Na armovanie sa používa kari sieť s okom 150 mm na 150 mm a priemerom minimálne 4 mm. „Častou chybou na stavbách je nepoužitie dištančných podložiek pod kari sieťou, v ďalšom priebehu stavby potom napríklad jej zošliapávanie. Tomu je nutné sa vyvarovať,“ hovorí Vladimír Tengler. Svoje pravidlá má aj vykonávanie betonáže. Postupuje sa v pruhoch, v smere nosníkov. Neprípustné je miestne hromadenie betónu.

Kam sa obrátiť, kde hľadať


Pokiaľ chcete zistiť, ako by vyzeral keramický strop pre vašu stavbu, pošlite svoj projekt. Na adrese www.kmbeta.sk/kalkulacky vyberiete požadovaný systém, nahráte potrebné dokumenty, pripojíte spresňujúce či doplňujúce poznámky a odošlete. Viac o oboch stropných systémoch nájdete na adrese www.kmbeta.sk/miako-hurdis.

 

Odporúčame

Vyhľadajte najbližšieho regionálneho manažéra na 3 kliky!

Regionálni manažéri KM Beta pôsobia po celej Slovenskej republike. Vyhľadajte toho najbližšieho k vám.

    Kalkulačky materiálu

    Využite naše kalkulačky materiálu prostredníctvom ktorých si jednoducho spočítate spotrebu daného materiálu.
    Spočítať