Vyhľadávanie
Ako sa nestratiť v prekladoch? Stačí si pamätať niekoľko základných fráz
Dátum publikovania
Tagy
Prvá stavebná pomoc
Sdílení

Preklady stavebných otvorov. Nájdeme ich na každej stavbe. Predtým sa používali drevené hranoly, oceľové profily, prípadne sa betónovali priamo do muriva. Dnes sú obvykle súčasťou murovacích systémov. Ak použijete keramické bloky Profiblok, máte k dispozícii tri typy. Vďaka tomu je možné nájsť optimálne riešenie pre steny od 115 do 440 milimetrov. Samotná Inštalácia je jednoduchá. Aby ste prekladom porozumeli, stačí si zapamätať pár jednoduchých fráz.

V katalógu systému Profiblok nájdeme tri základné typy prekladov. Všetky sú použiteľné ako pre vonkajšie, tak aj vnútorné steny. Ide o kombináciu keramickej tvarovky a armovacím železom vystuženého betónového jadra. „Únosnosť zaisťuje železobetón. Tvarovka funguje ako stratené debnenie, zároveň celý preklad odľahčuje a uľahčuje jeho zabudovanie do stavby,“ vysvetľuje riaditeľ výrobného závodu KM Beta Ing. Jaroslav Zvozil. Tvarovka navyše umožňuje zjednotenie povrchu hrubého muriva.

Charakteristika nosného prekladu 70/238

Preklad 70/238. Pod týmto označením sa skrýva prvok, používaný typicky pre vonkajšie murivo. Síce to nie je ľubozvučný názov, ale dá sa z neho vyčítať veľa. Prvý údaj označuje jeho šírku v milimetroch. Z toho možno odvodiť, že sa kladú na stojato. Často je tento typ označovaný aj ako priečny. Použiteľné sú pre muriva s hrúbkou 240, 300, 365, 400 a 440 milimetrov. Údaj 238 potom definuje výšku, opäť v milimetroch. V praxi to znamená, že ich rozmer – po pripočítaní maltového lôžka – je zhodný s veľkosťou blokov, na ktoré nadväzuje. Tento preklad je ponúkaný v 11 dĺžkach od 1 do 3,5 metra.
Plne nosné preklady systému Profiblok sa ukladajú do cementovej malty, hrúbka lôžka je približne 12 milimetrov. Ďalej je nutné zachovať presahy. Do 1,7 metra je 125 milimetrov, od 2 metrov je potom nutné pridať – presah musí byť 250 milimetrov. „Ak máme všetko pripravené, môžeme preklad uložiť. Každý preklad má na sebe nápis KM BETA. Ten musí byť čitateľný aj po zabudovaní. Okrem toho má prvok úplne rovnú len jednu ložnú plochu. A tá patrí dole.

 

TIP: Pokiaľ máte atypické stavebné otvory, je možné preklady KM Beta skracovať v ľubovoľnom mieste. Paradoxne tým aj získate – dlhšie preklady sú totiž vystužené silnejšou armatúrou.

Návod na kladenie prekladu 70/238

Ak ide o skladbu prekladov, tá sa odvíja od dvoch faktorov – hrúbky muriva a prípadného použitia tepelnej izolácie. Preklady sa kladú tak, aby bol systém z oboch strán ukončený keramickou časťou. Zvonka sa dáva spravidla jeden, potom sa vkladá izolácia. Z vnútornej strany sa dávajú minimálne dva preklady. Po osadení je nutné premaltovanie zvislej škáry medzi koncami prekladu a murivom. Celá konštrukcia sa až do vytvrdnutia malty kvôli bezpečnosti fixuje viazacím drôtom.

Spotreba nosného prekladu 70/238

A ako vyzerá spotreba materiálu v konkrétnych prípadoch? Tu je zloženie najčastejších obvodových stien z materiálu Profiblok:

 •      300 mm – 4 ks 70/238, prípadne 3 ks a 90 mm izolácia
 •      240 mm – 3 ks 70/238, možnosť pridať 30 mm izolácie
 •      140 mm – 2 ks 70/238

Postup kladenia prekladu 70/238

 •      vytvorenie maltového lôžka – minimálna dĺžka presahu 25 milimetrov
 •      osadenie prekladov, kontrola čitateľnosti nápisu a orientácia rovnej hrany
 •      prípadné vloženie tepelnej izolácie – extrudovaného polystyrénu
 •      premaltovanie škár, fixácia celej zostavy viazacím drôtom

TIP: V mieste ostenia vždy používajte dôsledne celé, prípadne polovičné bloky. Vkladanie zvyškov a orezov neodporúčame.

Nenosné preklady 115/71 a 175/71

Ďalšie dva typy prekladov pre systém Profiblok sú označené ako 115/71 a 175/71. Sú tak vhodné ako riešenie pre priečky v hrúbkach 115 a 175 mm. Dodávané sú v deviatich dĺžkach od 1 do 3 metrov. Ich princíp je rovnaký – v keramickej tvarovke je armované betónové jadro. Vzájomne sa líšia iba šírkou. Ich výhodou sú kompaktné rozmery a tým pádom aj ľahká ručná manipulácia. Spravidla sa používajú na priečky, ktoré sú zhodné s ich vlastnou šírkou – teda 115 a 175 milimetrov. V kombinácii je ich ale možné aplikovať aj na širšie steny, vrátane 440 milimetrov. V takom prípade je potom možné vkladať aj tepelnú izoláciu.
Ploché preklady nie sú samy o sebe nosné. Funkčné sú až po nadbetónovaní alebo vymurovaní – tým vzniká potrebná tlaková zóna. Aj v prípade plochých prekladov sa musí dodržať minimálny presah 125 milimetrov na každej strane. Po uložení do maltového lôžka je nutné, vzhľadom na prirodzený priehyb, ihneď pristúpiť k podopreniu. Do rozpätia 2 metrov stačí jedna podpora, nad túto hodnotu potom použijeme dve. V spolupôsobiacej vrstve je potom nutné všetky škáry, a to vrátane zvislých, premaltovať. Škára má mať 10 milimetrov a predpísaná je malta s pevnosťou M5 alebo M10. Pokiaľ použijeme betón, potom triedy C 12/15. Až potom, čo spolupôsobiaca vrstva zatvrdne, je možné odstrániť podporu. Spravidla ide o dobu 14 dní.

Postup kladenia nenosných prekladov 115/71 a 175/71 v skratke

 •      vytvorenie maltového lôžka – dĺžka presahu 125 milimetrov
 •      osadenie prekladov, vytvorenie podpôr
 •      vymurovanie alebo vybetónovanie spolupôsobiacej vrstvy

POZOR: S plochými aj priečnymi prekladmi manipulujeme v polohe, v akej budú zabudované. Teda betónovým jadrom smerom nahor. Nalomené alebo inak vážne poškodené preklady sa nesmú zabudovať. Pokiaľ máte pochybnosti, konzultujte problém s výrobcom.

TIP: Pokiaľ si nie ste niečím istí, prípadne potrebujete s čímkoľvek poradiť, obráťte sa na naše technické oddelenie.

 

Odporúčame

Vyhľadajte najbližšieho regionálneho manažéra na 3 kliky!

Regionálni manažéri KM Beta pôsobia po celej Slovenskej republike. Vyhľadajte toho najbližšieho k vám.

  Kalkulačky materiálu

  Využite naše kalkulačky materiálu prostredníctvom ktorých si jednoducho spočítate spotrebu daného materiálu.

  Spočítať