Vyhľadávanie

Príchytka škridly

Pre strechy budov vo veterných oblastiach I až IV sa odporúča nasledujúci rozsah pripevnenia škridiel:

     na sklonoch od 10° do 60° sa počty pripevnených škridiel pre uzavreté strešné konštrukcie stanovia podľa tabuliek a pre ďalšie varianty striech podľa Pravidiel pre navrhovanie a vykonávanie šikmých striech CKPT.
     na sklonoch od 60° do 75° v ploche sa pripevní každá škridla skrutkou alebo vhodnou stranovou príchytkou.
     na sklonoch od 75° v ploche sa pripevní každá taška dvoma pripevňovacími prvkami, tj. skrutkou a vhodnou stranovou príchytkou alebo dvoma skrutkami.
     Bez ohľadu na pripevnenie krytiny v nadväznosti na sklon strechy a vetrovú oblasť je potrebné mechanicky pripevniť každú škridlu na štítovej hrane, hrebeni, nároží, úžľabí, pulte, odkvapovej hrane, okolo všetkých strešných prestupov a všetky rezané škridly a škridly s odstráneným.

Menej

Technické parametre Príchytka škridly

Specifikace Príchytka škridly

Počet ks na palete 1 ks
Hmotnosť balenia 0.001 kg
Hmotnosť 0.001 kg

Ďalšie materiály a príslušenstvo

Vyhľadajte najbližšieho regionálneho manažéra na 3 kliky!

Regionálni manažéri KM Beta pôsobia po celej Slovenskej republike. Vyhľadajte toho najbližšieho k vám.

    Kalkulačky materiálu

    Využite naše kalkulačky materiálu prostredníctvom ktorých si jednoducho spočítate spotrebu daného materiálu.

    Spočítať